Teixint una xarxa comuna

La creació de La Xarxeta respon a la necessitat de promoure i consolidar un espai procomú, de relació i cura que contribueixi a enfortir i donar suport a les iniciatives que en formen part. L’engranatge cooperatiu, UnDos Arquitectura i Cultural Rizoma, sccl conformen el primer nucli per la creació d’una xarxa de treball en el marc territorial Ter Gavarres. Tot i que no és excloent en la participació d’altres àmbits territorials, el creixement des de la sostenibilitat i l’àmbit local ens permet anar enfortint amb cura les diferents connexions dels projectes.

Totes elles prioritzen, com a metodologia de treball, els principis d’economia social i solidària pel seu creixement i desenvolupament: La satisfacció de les necessitats per sobre del lucre, l’aposta per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica, adquirir compromisos amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental, l’equitat de gènere, tenir un funcionament participatiu i una perspectiva transformadora de l’economia i la societat.

El vessant interdisciplinari de la xarxa ens permet tenir una visió més àmplia dels projectes en què treballem i possibilita la creació conjunta de noves iniciatives.